2023/2022/2021/2020/2019/2018 /2017 /2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 and before

PUBLICATION

2023

Extremely Large 3D Cages in Metal–Organic Frameworks for Nucleic Acid Extraction

Gaoli Hu, Qi Liu, Yi Zhou, Wei Yan, Yuqing Sun, Shuang Peng, Chengbin Zhao, Xiang Zhou, and Hexiang Deng

J. Am. Chem. Soc., 2023, 145, 13181–13194.


FULL TEXT

Mesoporous Metal–Organic Frameworks for Catalytic RNA Deprotection and Activation

Jin Liu, Xingyu Liu, Qi Liu, Jing Cao, Xinheng Lv, Shaoru Wang, Tian Tian, Xiang Zhou, Hexiang Deng,

Angew. Chem. Int. Ed., 2023, e202302649


FULL TEXT

Activation of Pyroptosis Using AIEgen-Based sp2 Carbon-Linked Covalent Organic Frameworks

Liang Zhang, Shucheng Wan, Jianyu Zhang, Mengjie Zhang, Qichao Yang, Boxin Zhang, Wuyin Wang, Jianwei Sun, Ryan T. K. Kwok, Jacky W. Y. Lam, Hexiang Deng, Zhijun Sun and Ben Zhong Tang

J. Am. Chem. Soc., 2023, 145, 17689–17699.


FULL TEXT

AIEgen-based Covalent Organic Frameworks for Preventing Malignant Ventricular Arrhythmias Via Local Hyperthermia Therapy

Liang Zhang, Fuding Guo, Saiting Xu, Qiang Deng, Mengjie Xie, Jianwei Sun, Ryan T. K. Kwok, Jacky W. Y. Lam, Hexiang Deng, Hong Jiang, Lilei Yu and Ben Zhong Tang

Adv. Mater., 2023, org/10.1002/adma.202304620.


FULL TEXT

Monodispersed Covalent Organic Framework Nanocrystals in Aqueous Solution for DNA Inclusion

Xinheng Lyu, Lezhi Yi, Liang Zhang, Jin Liu, Hexiang Deng,

Sci. China Chem., 2023, 10.1007/s11426-023-1674-7


FULL TEXT

2022

Molecular Compartments Created in Metal–Organic Frameworks for Efficient Visible-Light-Driven CO2 Overall Conversion

Chengbin Zhao, Zhuo Jiang, Yin Liu, Yi Zhou, Panchao Yin, Yubin Ke, and Hexiang Deng

J. Am. Chem. Soc., 2022, 144, 23560-23571.


FULL TEXT

Determining Factors in the Growth of MOF Single Crystals Unveiled by in situ Interface Imaging

Jinli Han, Xudong He, Jin Liu, Ruijian Ming, Mohan Lin, Hui Li, Xiaochun Zhou, Hexiang Deng,

Chem, 2022, 8, 1637-1657.


FULL TEXT

High-Entropy-Alloy Nanoparticles Synthesized by Laser Metallurgy using a Multivariate MOF

Wei Yan, Haoqing Jiang, Chengbin Zhao, Yucong Xia, Hengjiang Cong, Lin Tang, Gary J. Cheng, Jianhua He, Hexiang Deng,

Mater. Chem. Front., 2022, 6, 2796-2802.


FULL TEXT

Packing Metal-Organic Frameworks into an Opal Structure

Haoqing Jiang, Shujuan Liu, Hexiang Deng​,

ACS Cent. Sci., 2022, 8, 689-691.


FULL TEXT

Covalent Organic Frameworks Catalyzed by Organic Lewis Acid

Xiangqian Shi, Lezhi Yi, Hexiang Deng,

Sci China Chem., 2022, 65, 1315-1320.


FULL TEXT

Staggered Stacking Covalent Organic Frameworks for Boosting Cancer Immunotherapy

Liang Zhang, Yao Xiao, Qichao Yang, Leilei Yang, Shucheng Wan, Shuo Wang, Lu Zhang, Hexiang Deng, Zhijun Sun,

Adv. Funct. Mater., 2022, 32, 2201542.


FULL TEXT

Laser Driven cConversion of MOFs to Rare Earth Metal Oxide Nanoparticles

Xinyu Dou, Jin Liu, Xuan Gong, Haoqing Jiang, Hexiang Deng,

APL Mater., 2022, 10, 041110.


FULL TEXT

Multivariate MOF for Optimizing Atmospheric Water Harvesting

Ao Ma, Hengjiang Cong, Hexiang Deng,

Green Energy Environ., 2022, 7, 575-577.


FULL TEXT

2021

Engineering Multienzyme-mimicking Covalent Organic Frameworks as Pyroptosis Inducers for Boosting Antitumor Immunity

Liang Zhang, Qichao Yang, Shuo Wang, Yao Xiao, Shucheng Wan, Hexiang Deng and Zhijun Sun,

Adv. Mater., 2021, 34, 2108174.


FULL TEXT

Long Excited State Lifetime of Thermally Activated Delayed Fluorescent Photosensitizer Integrated into Metal-Organic Framework Enables Efficient CO2 Photoreduction

Binglin Bie, Zhuo Jiang, Jing Zhang, Hexiang Deng and Chuluo Yang,

Chem. Eng. J., 2021, 431, 133897.


FULL TEXT

Enzymatic Deamination of the Epigenetic Nucleoside N6-methyladenosine Regulates Gene Expression

Zhuoran Jiang, Chao Wang, Zixin Wu, Kun Chen, Wei Yang, Hexiang Deng, Heng Song and Xiang Zhou,

Nucleic Acids Res., 2021, 49, 12048-12068.


FULL TEXT

Uncovering Growth Species of Multivariate MOFs in Liquid Phase by Mass Spectrometry

Jinli Han, Suming Chen, Xiaochun Zhou and Hexiang Deng,

Chin. Chem. Lett., 2021, 33, 3993-3998.


FULL TEXT

25 years of Reticular Chemistry

Ralph Freund, Stefano Canossa, Seth M. Cohen, Wei Yan, Hexiang Deng, Vincent Guillerm, Mohamed Eddaoudi, David G. Madden, David Fairen Jimenez, Hao Lyu, Lauren K. Macreadie, Zhe Ji, Yuanyuan Zhang, Bo Wang, Frederik Haase, Christof Wöll, Orysia Zaremba, Jacopo Andreo, Stefan Wuttke and Christian S. Diercks,

Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60, 23946-23974.


FULL TEXT

Three-Dimensional Covalent Organic Frameworks with Cross-Linked Pores for Efficient Cancer Immunotherapy

Liang Zhang, Leilei Yang, Shucheng Wan, Qichao Yang, Yao Xiao, Hexiang Deng and Zhijun Sun,

Nano Lett., 2021, 21, 7979-7988.


FULL TEXT

Two-Photon Absorption Induced Cancer Immunotherapy Using Covalent Organic Frameworks

Leilei Yang, Liang Zhang, Shucheng Wan, Shuo Wang, Zhizhong Wu, Qichao Yang, Yao Xiao, Hexiang Deng, and Zhijun Sun,

Adv. Funct. Mater., 2021, 31, 2103056.


FULL TEXT

Structures Suggest an Approach for Converting Weak self-peptide Tumor Antigens into Superagonists for CD8 T cells in Cancer

Pengcheng Wei, Kimberly R. Jordan, Jonathan D. Buhrman, Jun Lei, Hexiang Deng, Philippa Marrack, Shaodong Dai, John W. Kappler, Jill E. Slansky, and Lei Yin,

Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 2021, 118, 23.


FULL TEXT

Reticular Chemistry at the Atomic, Molecular, and Framework Scales

Yuebiao Zhang, Qiaowei Li and Hexiang Deng,

Nano Res., 2021, 14, 335-337.


FULL TEXT

Sequence Control of Metals in MOF by Coordination Number Precoding for Electrocatalytic Oxygen Evolution

Hongnan Jia, Qi Han, Wei Luo, Hengjiang Cong and Hexiang Deng,

Chem Catalysis, 2021, 2, 1-18.


FULL TEXT

Immune-based Mutation Classification Enables Neoantigen Prioritization and Immune Feature Discovery in Cancer Immunotherapy

Peng Bai, Yongzheng Li, Qiuping Zhou, Jiaqi Xia, Pengcheng Wei, Hexiang Deng, Min Wu, Sanny K. Chan, John W. Kappler, Yu Zhou, Eric Tran, Philippa Marrack and Lei Yin,

OncoImmunology, 2021, 10, 1868130.


FULL TEXT

Covalent Organic Frameworks for Optical Applications

Liang Zhang, Lezhi Yi, Zhijun Sun, and Hexiang Deng,

Aggregate, 2021, 2, e24.


FULL TEXT

2020

Filling Metal-Organic Framework Mesopores with TiO2 for CO2 Photoreduction

Zhuo Jiang, Xiaohui Xu, Yanhang Ma, Hae Sung Cho, Deng Ding, Chao Wang, Jie Wu, Peter Oleynikov, Mei Jia, Jun Cheng, Yi Zhou, Osamu Terasaki, Tianyou Peng, Ling Zan, and Hexiang Deng,

Nature, 2020, 586, 549-554.


FULL TEXT

Anisotropic Reticular Chemistry

Wentao Xu, Binbin Tu, Qi Liu, Yufei Shu, Cong-Cong Liang, Christian S. Diercks, Omar M. Yaghi, Yue-Biao Zhang, Hexiang Deng, and Qiaowei Li,

Nat. Rev. Mater., 2020, 5, 764-779.


FULL TEXT

Molecular Vises for Precisely Positioning Ligands near Catalytic Metal Centers in Metal-Organic Frameworks

Wei Yan, Shenhui Li, Tao Yang, Yucong Xia, Xinrui Zhang, Chao Wang, Zier Yan, Feng Deng, Qianghui Zhou, and Hexiang Deng,

J. Am. Chem. Soc., 2020, 142, 16182-16187.


FULL TEXT

Structures and Structural Evolution of Sublayer Surfaces of MOF Crystals

Xiaocang Han, Pan Liu, Fang Lin, Wenqian Chen, Ruichun Luo, Qi Han, Zhuo Jiang, Xiaodong Wang, Shuangxi Song, Kolan Madhav Reddy, Hexiang Deng, and Mingwei Chen,

Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59, 21419-21424.


FULL TEXT

Hyperpolarized Xe NMR Signal Advancement by Metal-Organic Framework Entrapment in Aqueous Solution

Qingbin Zeng, Binglin Bie, Qianni Guo, Yaping Yuan, Qi Han, Xiaocang Han, Mingwei Chen, Xu Zhang, Yunhuang Yang, Maili Liu, Pan Liu, Hexiang Deng, and Xin Zhou,

Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 2020, 117, 17558-17563.


FULL TEXT

Reticulation of 2D Semiconductors by Metal-Organic Approach for Efficient Hydrogen Evolution

Hongmei Dai, Jiao Sun, Yi Zhou, Zirui Zhou, Wei Luo, Guangfeng Wei, and Hexiang Deng,

ACS Sustainable Chem. Eng., 2020, 8, 8102-8110.


FULL TEXT

Local Structure Evolvement in MOF Single Crystals Unveiled by Scanning Transmission Electron Microscopy

Yi Zhou, Xiaohui Xu, Anna Carlsson, Sorin Lazar, Zhichao Pan, Yanhang Ma, Osamu Terasaki, and Hexiang Deng,

Chem. Mater., 2020, 32, 4966-4972.


FULL TEXT

Graphene-Metal-Metastructure Monolith via Laser Shock-Induced Thermochemical Stitching of MOF Crystals

Haoqing Jiang, Lei Tong, Huidong Liu, Jin Xu, Shengyu Jin, Chao Wang, Xuejiao Hu, Lei Ye, Hexiang Deng, Gary J. Cheng,

Matter, 2020, 2, 1339-1684.


FULL TEXT

Covalent Organic Framework for Efficient Two-Photon Absorption

Liang Zhang, Yi Zhou, Mei Jia, Yiwen He, Wei Hu, Qi Liu, Jing Li, Xiaohui Xu, Chao Wang, Anna Carlsson, Sorin Lazar, Arno Meingast, Yanhang Ma, Jun Xu, Wen Wen, Zhihong Liu, Jun Cheng, Hexiang Deng,

Matter, 2020, 2, 1049-1063.


FULL TEXT

Twist and Sliding Dynamics between Interpenetrated Frames in Ti-MOF Revealing High Proton Conductivity

Jing Cao, Wenjie Ma, Kangjie Lyu, Lin Zhuang, Hengjiang Cong, Hexiang Deng,

Chem. Sci., 2020, 11, 3978-3985.


FULL TEXT

Efficient Separation of Nucleic Acids with Different Secondary Structures by Metal-Organic Frameworks

Shuang Peng, Binglin Bie, Hongnan Jia, Heng Tang, Xiong Zhang, Yuqing Sun, Qi Wei, Fan Wu, Yushu Yuan, Hexiang Deng, Xiang Zhou,

J. Am. Chem. Soc., 2020, 142, 5049-5059.


FULL TEXT

Spontaneous Self-Intercalation of Copper Atoms into Transition Metal Dichalcogenides

Xiaochen Liu, Shuyang Zhao, Xueping Sun, Liangzi Deng, Xiaolong Zou, Youcheng Hu, Yunxiao Wang, Chingwu Chu, Jia Li, Jingjie Wu, Fusheng Ke, Pulickel M. Ajayan,

Sci. Adv., 2020, 6, 4092.


FULL TEXT

Multivariate MOFs for Laser Writing of Alloy Nanoparticle Patterns

Ruiqian Ma, Haoqing Jiang, Chao Wang, Chengbin Zhao, Hexiang Deng,

Chem. Commun., 2020, 56, 2715-2718.


FULL TEXT

Metal-Organic Frameworks for the Exploitation of Distance between Active Sites in Efficient Photocatalysis

Xuan Gong, Yufei Shu, Zhuo Jiang, Lingxiang Lu, Xiaohui Xu, Chao Wang, Hexiang Deng,

Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59, 5326-5331.


FULL TEXT

Metal-Organic Framework for Transparent Electronics

Jie Wu, Jinhang Chen, Chao Wang, Yi Zhou, Kun Ba, Hu Xu, Wenzhong Bao, Xiaohui Xu, Anna Carlsson, Sorin Lazar, Arno Meingast, Zhengzong Sun, Hexiang Deng,

Adv. Sci., 2020, 7, 1903003.


FULL TEXT

Uniform Bi-Sb Alloy Nanoparticles Synthesized from MOFs by Laser Metallurgy for Sodium-Ion Batteries

Wei Zhang, Wei Yan, Haoqing Jiang, Chao Wang, Yi Zhou, Fusheng Ke, Hengjiang Cong, Hexiang Deng,

ACS Sustainable Chem. Eng., 2020, 8, 335-342.


FULL TEXT

2019

Boosting Superior Lithium Storage Performance of Alloy-Based Anode Materials via Ultraconformal Sb Coating-Derived Favorable Solid-Electrolyte Interphase

Bingqing Xiong, Xinwei Zhou, Guiliang Xu, Yuzi Liu, Likun Zhu, Youcheng Hu, Shouyu Shen, Yuhao Hong, Sicheng Wan, Xiaochen Liu, Xiang Liu, Shengli Chen, Ling Huang, Shigang Sun, Khalil Amine, Fusheng Ke,

Adv. Energy Mater., 2019, 10, 1903186.


FULL TEXT

Three-Dimensional Hierarchical Constructs of MOF-on-Reduced Graphene Oxide for Lithium-Sulfur Batteries

Yushan Wu, Haoqing Jiang, Fusheng Ke, Hexiang Deng,

Chem. Asian J., 2019, 14, 3577-3582.


FULL TEXT

Facile Synthesis of Uniform Metal Carbide Nanoparticles from Metal-Organic Frameworks by Laser Metallurgy

Yushan Wu, Zhen Huang, Haoqing Jiang, Chao Wang, Yi Zhou, Wei Shen, Hualong Xu, Hexiang Deng,

ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11, 44573-44581.


FULL TEXT

Covalent Organic Frameworks as Favorable Constructs for Photodynamic Therapy

Liang Zhang, Shibo Wang, Yi Zhou, Chao Wang, Xianzheng Zhang, Hexiang Deng,

Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 14213-14218.


FULL TEXT

Isotherms of Individual Pores by Gas Adsorption Crystallography

Hae Sung Cho, Jingjing Yang, Xuan Gong, Yuebiao Zhang, Koichi Momma, Bert M. Weckhuysen, Hexiang Deng, Jeung Ku Kang, Omar M. Yaghi, Osamu Terasaki,

Nat. Chem., 2019, 11, 562-570.


FULL TEXT

Nanoscale Laser Metallurgy and Patterning in Air Using MOFs

Haoqing Jiang, Shengyu Jin, Chao Wang, Ruiqian Ma, Yinyin Song, Mengyue Gao, Xingtao Liu, Aiguo Shen, Gary J. Cheng, Hexiang Deng,

J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 5481-5489.


FULL TEXT         INSIDE COVER

Isolated π-Interaction Sites in Mesoporous MOF Backbone for Repetitive and Reversible Dynamics in Water

Xiaohui Xu, Shenhui Li, Qi Liu, Zhiyu Liu, Wei Yan, Ligong Zhao, Wenhao Zhang, Liang Zhang, Feng Deng, Hengjiang Cong, Hexiang Deng,

ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11, 973-981.


FULL TEXT
Mesoporous Cages in Chemically Robust MOFs Created by a Large Number of Vertices with Reduced Connectivity

Qi Liu, Yinyin Song, Yanhang Ma, Yi Zhou, Hengjiang Cong, Chao Wang, Jorryn Wu, Gaoli Hu, Michael O’Keeffe, Hexiang Deng,

J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 488-496.


FULL TEXT         INSIDE COVER

2018

Molecularly Defined Interface Created by Porous Polymeric Networks on Gold Surface for Concerted and Selective CO2 Reduction

Xin Cai, Haoyu Liu, Xing Wei, Zhenglei Yin, Jun Chu, Mingliang Tang, Lin Zhuang, Hexiang Deng,

ACS Sustainable Chem. Eng., 2018, 6, 17277-17283.


FULL TEXT

Virtual Networks for Mechanically Robust MOFs

Hexiang Deng,

ACS Cent. Sci., 2018, 4, 791-792


FULL TEXT

Covalent Organic Frameworks Linked by Amine Bonding for Concerted Electrochemical Reduction of CO2

Haoyu Liu, Jun Chu, Zhenglei Yin, Xin Cai, Lin Zhuang, Hexiang Deng,

Chem, 2018, 4, 1696-1709.


FULL TEXT

Molecular Vise Approach to Create Metal‐Binding Sites in MOFs and Detection of Biomarker

Yang Wang, Qi Liu, Qin Zhang, Bosi Peng, Hexiang Deng,

Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 130, 7238-7243.


FULL TEXT

Metal-organic Frameworks for Precise Inclusion of Single-Stranded DNA and Transfection in Immune Cells

Shuang Peng, Binglin Bie, Yangzesheng Sun, Min Liu, Hengjiang Cong, Wentao Zhou, Yucong Xia, Heng Tang, Hexiang Deng, Xiang Zhou,

Nat. Commun., 2018, 9, 1293.


FULL TEXT

Metal-Organic Frameworks for High Charge-Discharge Rates in Lithium-Sulfur Batteries

Haoqing Jiang, Xiaochen Liu, Yushan Wu, Yufei Shu, Xuan Gong, Fusheng Ke, Hexiang Deng,

Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 3916-3921.


FULL TEXT         INSIDE COVER

2017

Multivariate Metal-Organic Frameworks for Dialing-in the Binding and Programming the Release of Drug Molecules

Zhiyue Dong, Yangzesheng Sun, Jun Chu, Xianzheng Zhang, Hexiang Deng,

J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 14209-14216.


FULL TEXT

Principles of Designing Extra-Large Pore Openings and Cages in Zeolitic Imidazolate Frameworks

Jingjing Yang, Yuebiao Zhang, Qi Liu, Christopher A. Trickett, Enrique Gutiérrez-Puebla, M. Ángeles Monge, Hengjiang Cong, Abdulrahman Aldossary, Hexiang Deng, Omar M. Yaghi,

J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 6448-6455.


FULL TEXT

2016

Deciphering the Spatial Arrangement of Metals and Correlation to Reactivity in Multivariate Metal-Organic Frameworks

Qi Liu, Hengjiang Cong, Hexiang Deng,

J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 13822-13825.


FULL TEXT

2015

Extra Adsorption and Adsorbate Superlattice Formation in Metal-Organic Frameworks

Hae Sung Cho, Hexiang Deng, Keiichi Miyasaka, Zhiyue Dong, Minhyung Cho, Alexander V. Neimark, Jeung Ku Kang, Omar M. Yaghi, Osamu Terasaki,

Nature, 2015, 527, 503-507.


FULL TEXT

A Multifunctional Metal-Organic Framework Based Tumor Targeting Drug Delivery System for Cancer Therapy

Xiaogang Wang, Zhiyue Dong, Hong Cheng, Shuangshuang Wan, Weihai Chen, Meizhen Zou, Jiawei Huo, Hexiang Deng, Xianzheng Zhang,

Nanoscale, 2015, 7, 16061-16070.


FULL TEXT

Heterogeneity of Functional Groups in a Metal-Organic Framework Displays Magic Number Ratios

Andrew C.H. Sue, Ranjan V. Mannige, Hexiang Deng, Dennis Cao, Cheng Wang, Felipe Gándara, J. Fraser Stoddart, Stephen Whitelam, Omar M. Yaghi,

Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 2015, 112, 5591-5596.


FULL TEXT

Metal-organic Frameworks for Lithium Ion Batteries and Supercapacitors

FuSheng Ke, YuShan Wu, Hexiang Deng,

J. Solid. State. Chem., 2015, 223, 109-121.


FULL TEXT

Introduction of Functionality, Selection of Topology, and Enhancement of Gas Adsorption in Multivariate Metal-Organic Framework-177

Yue-Biao Zhang, Hiroyasu Furukawa, Nakeun Ko, Weixuan Nie, Hye Jeong Park, Satoshi Okajima, Kyle E. Cordova, Hexiang Deng, Jaheon Kim, Omar M. Yaghi,

J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 2641-2650.


FULL TEXT

2014

Synthesis and Characterization of Metal-Organic Framework-74 Containing 2, 4, 6, 8, and 10 Different Metals

Lisa J. Wang, Hexiang Deng, Hiroyasu Furukawa, Felipe Gándara, Kyle E. Cordova, Dani Peri, Omar M. Yaghi,

Inorg. Chem., 2014, 53, 5881-5883.


FULL TEXT

Recent Progress in Scanning Electron Microscopy for the Characterization of Fine Structural Details of Nano Materials

Mitsuo Suga, Shunsuke Asahina, Yusuke Sakuda, Hiroyoshi Kazumori, Hidetoshi Nishiyama, Takeshi Nokuo, Viveka Alfredsson, Tomas Kjellman, Sam M. Stevens, Hae Sung Cho, Minhyung Cho, Lu Han, Shunai Che, Michael W. Anderson, Ferdi Schüth, Hexiang Deng, Omar M. Yaghi, Zheng Liu, Hu Young Jeong, Andreas Stein, Kazuyuki Sakamoto, Ryong Ryoo, Osamu Terasaki,

Prog. Solid State Chem., 2014, 42, 1-21.


FULL TEXT

Designed Amyloid Fibers as Materials for Selective Carbon Dioxide Capture

Dan Li, Hiroyasu Furukawa, Hexiang Deng, Cong Liu, Omar M. Yaghi, David S. Eisenberg,

Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 2014, 111, 191-196.


FULL TEXT

Enhanced Electrocatalytic Activity on Gold Nanocrystals Enclosed by High-Index Facets for Oxygen Reduction

Fusheng Ke, Bryan Solomon, Yong Ding, Guiliang Xu, Shigang Sun, Zhonglin Wang, Xiaodong Zhou,

Nano Energy, 2014, 7, 179-188.


FULL TEXT

Tailoring Nanostructures in Micrometer Size Germanium Particles to Improve their Performance as an Anode for Lithium Ion Batteries

Fusheng Ke, Kuber Mishra, Lauryn Jamison, Xinxing Peng, Shuguo Ma, Ling Huang, Shigang Sun, Xiaodong Zhou,

Chem. Commun., 2014, 50, 3713-3715.


FULL TEXT

Negative Electrode Comprised of Fe3O4 Nanoparticles and Cu Nanowires for Lithium Ion Batteries

Fusheng Ke, Lauryn Jamison, Ling Huang, Bo Zhang, Juntao Li, Xiaodong Zhou, Shigang Sun,

Solid State Ionics, 2014, 262, 18-21.


FULL TEXT

2013

Mapping of Functional Groups in Metal-Organic Frameworks

Xueqian Kong, Hexiang Deng, Fangyong Yan, Jihan Kim, Joseph A. Swisher, Berend Smit, Omar M. Yaghi, Jeffrey A. Reimer,

Science, 2013, 341, 882-885.


FULL TEXT

Photophysical Pore Control in an Azobenzene-Containing Metal-Organic Framework

Jonathan W. Brown, Bryana L. Henderson, Matthew D. Kiesz, Adam C. Whalley, William Morris, Sergio Grunder, Hexiang Deng, Hiroyasu Furukawa, Jeffrey I. Zink, J. Fraser Stoddart, Omar M. Yaghi,

Chem. Sci., 2013, 4, 2858-2864.


FULL TEXT

Nanoscale Tin-Based Intermetallic Electrodes Encapsulated in Microporous Copper Substrate as the Negative Electrode with a High Rate Capacity and a Long Cycleability for Lithium-Ion Batteries

Fusheng Ke, Ling Huang, Lauryn Jamison, Lianjie Xue, Guozhen Wei, Xiaodong Zhou, Shigang Sun,

Nano Energy, 2013, 2, 595-603.


FULL TEXT

2012 and Before

Large-Pore Apertures in a Series of Metal-Organic Frameworks

Hexiang Deng, Sergio Grunder, Kyle E. Cordova, Cory Valente, Hiroyasu Furukawa, Mohamad Hmadeh, Felipe Gándara, Adam C. Whalley, Zheng Liu, Shunsuke Asahina, Hiroyoshi Kazumori, Michael O’Keeffe, Osamu Terasaki, J. Fraser Stoddart, Omar M. Yaghi,

Science, 2012, 336, 1018-1023.


FULL TEXT

Robust Dynamics

Hexiang Deng, Mark A. Olson, J. Fraser Stoddart, Omar M. Yaghi,

Nature Chem., 2010, 2, 439-443.


FULL TEXT

Multiple Functional Groups of Varying Ratios in Metal-Organic Frameworks

Hexiang Deng, Christian J. Doonan, Hiroyasu Furukawa, Ricardo B. Ferreira, John Towne, Carolyn B. Knobler, Bo Wang, Omar M. Yaghi,

Science, 2010, 327, 846-850.


FULL TEXT

The In-Vitro Bioactivity of Mesoporous Bioactive Glasses

Xiaoxia Yan, Xiaohui Huang, Chengzhong Yu, Hexiang Deng, Yi Wang, Zhendong Zhang, Shizhang Qiao, Gaoqing Lu, Dongyuan Zhao,

Biomaterials, 2006, 27, 3396-3403.


FULL TEXT

Metal-Carbon Nanocomposites as the Oxygen Electrode for Rechargeable Lithium-Air Batteries

Fusheng Ke, Bryan C. Solomon, Shuguo Ma, Xiaodong Zhou,

Electrochim. Acta., 2012, 85, 444-449.


FULL TEXT

Nanoarchitectured Fe3O4 Array Electrode and its Excellent Lithium Storage Performance

Fusheng Ke, Ling Huang, Bo Zhang, Guozhen Wei, Lianjie Xue, Juntao Li, Shigang Sun,

Electrochim. Acta., 2012, 78, 585-591.


FULL TEXT

Electrochemical Reduction of Carbon Dioxide I. Effects of the Electrolyte on the Selectivity and Activity with Sn Electrode

Jingjie Wu, Frank G. Risalvato, Fusheng Ke, P.J. Pellechia, Xiaodong Zhou,

J. Electrocem. Soc., 2012, 159, F353-F359.


FULL TEXT

Three-Dimensional Nanoarchitecture of Sn-Sb-Co Alloy as an Anode of Lithium-Ion Batteries with Excellent Lithium Storage Performance

Fusheng Ke, Ling Huang, Bryan C. Solomon, Guozhen Wei, Lianjie Xue, Bo Zhang, Juntao Li, Xiaodong Zhou, Shigang Sun,

J. Mater. Chem., 2012, 22, 17511-17517.


FULL TEXT

Crystal Habit-Tuned Nanoplate Material of Li[Li1/3-2x/3NixMn2/3-x/3]O-2 for High-Rate Performance Lithium-Ion Batteries

Guozhen Wei, Xia Lu, Fusheng Ke, Ling Huang, Juntao Li, Zhaoxiang Wang, Zhiyou Zhou, Shigang Sun,

Adv. Mater., 2010, 22, 4364.


FULL TEXT

One-step Fabrication of CuO Nanoribbons Array Electrode and its Excellent Lithium Storage Performance

Fusheng Ke, Ling Huang, Guozhen Wei, Lianjie Xue, Juntao Li, Bo Zhang, Shuru Chen, Xiaoyong Fan, Shigang Sun,

Electrochim. Acta., 2009, 54, 5825-5829.


FULL TEXT

Fabrication and Properties of Macroporous Tin-Cobalt Alloy Film Electrodes for Lithium-Ion Batteries

Fusheng Ke, Ling Huang, Hongbing Wei, Jinshu Cai, Xiaoyong Fan, Fangzu Yang, Shigang Sun,

J. Power Sources, 2007, 170, 450-455.


FULL TEXT

Electroplating Synthesis and Electrochemical Properties of Macroporous Sn-Cu Alloy Electrode for Lithium-Ion Batteries

Fusheng Ke, Ling Huang, Jinshu Cai, Shigang Sun,

Electrochim. Acta., 2007, 52, 6741-6747.


FULL TEXT

Fabrication and Properties of Three-Dimensional Macroporous Sn-Ni Alloy Electrodes of High Preferential (110) Orientation for Lithium Ion Batteries

Fusheng Ke, Ling Huang, Honghong Jiang, Hongbing Wei, Fangzu Yang, Shigang Sun,

Electrochem. Commun., 2007, 7, 328-332.


FULL TEXT